Sorularınızı Yanıtlıyoruz

ANASAYFA

HAKKINDA

YAZILAR

SORU SOR

BİLGİ BANKASI

RANDEVU & İLETİŞİM

Histeri Nedir?

Bu yazıyı paylaş
 


Histeri Nedir?

Histeri adını verdiğimiz ruh has,talığında, uzvi bir hastalık olmadığı halde, uzvi hastalık belirtileri çıkmak suretiyle hastalar kendilerini müdafaa ederler. Histeri, Yunanca bir kelimedir ve r ahim anla mındadır. Eski Yunan hekimleri ve bilhassa Hip pocrates, bu hastalığın yalnız kadınlarda görüldüğü fikrinde idiler. Bu eski hekimlerin kanaatına göre, rahim vücutta yer değiştirir, örneğin, boğaza gelir; hastada boğulma hissi yaratır. Dalak,ta gizle nir; hiddet nöbetleri yapar. Hippocrates'e göre, cinsi zorluklarla histeri be lirtileri arasırıda sıkı bir ilgi vardır. Bu bakım dan, histerinin tek ilücı evliliktir, demişler. Freud'e göre de histeri belirtileri, cinsi enerjinin değişmiş bir şeklidir. Yani cinsi içgüdüler, vücut hastalığı yapmak suretiyle değişmiştir.

Örneğin, mastürbasyon içgü düsü bir el felci şeklinde değişikliğe uğramıştır. Bugünkü modern ruh ilminde yalnız cinsi içgüdüde değil, içgüdünün her türünde histeri belirtileri ortaya çıkabilir. Birinci ve ikinci Dünya Savaşlarında askerlerde stresslerirı yarattığı histeriler görülmüştür. Histeri, kadınlarda ve gençlerde fazla görüldü- ğü gibi, sosyal seviyesi düşüklerde. geri zekalılar da ve kültürsüz halk tabakaları arasında da çoktur. Belir,tilerine gelince: Histeri belirtileri, birçok organik hastalıkların belirtilerine benzer. Bu be lirtileri maddeler halinde şöyle toplıyabiliriz:

1 - His bozuklukları: Bu, hissiyatın azlığı, çokluğu veya kaybı şeklinde görülür. Bazen kör lük, sağırlık meydana gelir, koku alma hisleri körerir. Oğlunun eve sarhoş geldiğini gören yaşlı nede koku alma hissinin kayboluverdiği tür örneğin... Histerilerde ağrı hissi de bilir. iğne batırmız, bazı histeriler hiç maz.

2 - Hareket belirtileri : Yalnız bir kolda veya bir bacakta gröülen felçler, bazan bütün vücudun sağ veya sol kısmını kaplar. Şuursuz olarak vücu dun da muhtelif yerlerinde lokalize olan adale se yirmeleri ve titremeler görülür. Histeriklerde en çok görülen belirti, ses kısık lığıdrı. Hastg fısıltı ile konuşur ve sesi çıkmaz. Ses kısıklığı, şiddetli heyecan şoklarından sonra görülen bir belirtidir. Geçenlerde yakın bir akra basının öldüğünü gören genç kız, iki gün konuş- marrıış, ve nihayet faradı ceryaniyle sesi açılmıştır. Histeriklerde ara sıra sar'aya benzer bayılma nöbetleri de gelir'

3 - Diğer organlardaki belirtiler: Baş ağrısı, bo- ğulma ve tıkanma hisleri, öksürük nöbeüerı, zor nefes almalar. el ve ayaklarda üşüme hissi, bulantı ve kusmalar... Histeriklerin bir de iştahsızlıkları meşhurdur. Adeta histeriklerin taklit etmedikleri hastalık yok gibidir.

Apandisiti ve hatta öksürük, ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri ile veremi, sıtmayı bile tak lit ederler. Eğer bunların teşhisleri iyi yapılmazsa ameliya,ta kadar gidenleri de olur. Onun için histe ri belirtileriyle, diğer organik hastalıkların belir tilerini iyi bilmeli ve bunları ayırabilmelidir. Histerik hasta, bazı problemlerini hasta olmak- an görülmüş- kaybela acı duy la halleder. Yani hasta, nahoş durumlardan kaçmak .içirı hasta olmuştur. Fakat bu hastalanma hissini. histerik zapteder ve alıkoyar. Sürekli stressler so nunda, günün birinde bu, felç veya başka bir has talık şeklinde ortaya çıkar gelir. Böylece de baskı- ya uğrıyan ilk istek, yer değiştirmiş ve belirtiler, bu ilk isteğin yerine geçmiştir. Hasta ilk sıkıldığı ve istediği şeyle hastalık belirtileri arasında hiçbir bağ görmez. Hastada meydana çıkan belirtiler, akrabaları arasında veya dergilerde, sinemalarda gördüğü hastalıkların bir kopyasından başka birşey değildir.

Böyıe, ciddi problemleri hasta olmakla hal- .letmeğe kalkışarı hastalar, olgunlaşmamış, hassas ve heyecanlı kişilerdir. Bunlar durumları ve olay ları dram şekline korlar. Karşıla§tıkları zor durum larda çocuk gibi oluverirler. Dikkat ve ilgi ister ler. Kısaca, histeri belirtileri, hastayı zor ve tehli keli durumlardan alıkor. İkinci Dünya Savaşında cepheye gönderilen askerler arasında körlük gö rülrnüş ve hastahaneye yatırılır yatırılmaz burıl a nn körlüğü geçmiştir.

Kaybolan sosyal durumları yeniden kazanmak için de' üic;tc.'rik beliı tlier ortaya çıkar. Örneğin, on yaşına kadar pek fazla bir bakım gören bir çocu- ğun, bu Siralarda babası hastalanıverir ve bakım babaya yöneltilirse, çocukta babasının hastalığına benziyen histerik belirtiler baş gösterir. Histerik belirtiler bazan suçluluk hissinden de .doğarlar. Babasına dövmek için hücum eden ve sağ .eliyle babasının gömleğini yırtan bir kızda sağ el titrernesi veya sağ el felci görüımüştür. Kız bu arada kendi kendini cezalandırmış oluyor. OrganiJ, hastalık geçtikten sonra da yerini histerik belirtiler alabilir. Örneğin, cephede yarala-. pan ve kolu kırılan bir asker iyi olduktan sonra yine cepheye döneceğini hissederse, şuursuz olarak, sakatlığının veya kötürüm1üğünün sürüp gitmesini ister- ve histerik belirtiler meydana gelir. Histerik hastaların belirtileri temaruz belirti lerine benzer, fakat iyi bir ruh hekimi bunları ko layca ayırdedebilir. Histerikler kolayca telkin edilebilirler ve birçok hastalıkları kolayca taklit ede bulider. Hüterikler çeşitli yollarla tedavi edilirler.

Bu yazıyı paylaş
 

YORUM YAPIN

Arama Yapın

Çocuklardaki Psikolojik Sorunları Psikoloğumuza Sorun

merhba başak hanım benim 4 yaşında bir oğlum var önceden çok uysal sakin bir çocuktu ama bir kaç aydır bağırma... devamı

Çocuklardaki Psikolojik Sorunları Psikoloğumuza Sorun

oglum deniz 2.sinifa gidiyor.ogretmeni dersi dinlemedigini ve devamli konustugunu soyluyor.dersleri anlamiyor.... devamı

Çocuklardaki Psikolojik Sorunları Psikoloğumuza Sorun

merhaba benim 7 yaşında oğlu ve 6 aylık kızım var oğlum kardeşi olunca çok değişti simarik kulagina hiç laf gi... devamı

Çocuklardaki Psikolojik Sorunları Psikoloğumuza Sorun

Dört buçuk yaşında bir kızım var 4 aylıkta bir oğlum hamile olduğum süreç dahil kızımı tanıyamıyorum önceden h... devamı

Çocuklardaki Psikolojik Sorunları Psikoloğumuza Sorun

Merhaba, Kızım 3 yaş 10 günlük, doğuştan kalp damarlarında anomalisi var. 1 aylık ve 18 aylık iken 2 açık k... devamı

Çocuk Psikoloğum Ücretsiz Android Mobil Uygulaması

ETİKETLER

TWITTER'DAYIZ

FACEBOOK'TAYIZ

PSK. BAŞAK ÜNVER

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Üniversite yıllarında o zamanlar ülkemizde henüz uygulanmayan Peri Masalları Testinin ülkemiz çocukları için standardizasyon çalışmasında...

Bize Hemen Ulaşın

FacebookTwitterInstagramGoogle PlusPinterest
Bumerang - Yazarkafe

RANDEVU ALIN

Ergen ve çocuk psikoloğumuz Başak Ünver'den online randevu almak için aşağıdaki butona tıklayınız.

İletişim bilgileriniz bize ulaştığında en kısa sürede randevunuzu onaylamak için sizinle iletişime geçilecektir.
Her hakkı saklıdır © 2015 Çocuk Psikoloğum I Tasarım & Programlama CreaNet Bilişim Hizmetleri